PolskiEnglish

08-06-2013

Ngày 8 tháng 6 nm 2013, Cộng ồng người Việt Nam tại Ba Lan ã tổ chức trọng thể Lễ ặt á xây dựng Trung tâm vn ha tâm linh – Chùa Nhân Hòa tại Cộng Hòa Ba Lan. Tới tham dự buổi lễ c Ông Nguyễn Hoằng - ại sứ Việt Nam tại Ba Lan, Bà Maria Jolanta Batycka-Wasik Thị trưởng vùng Lesznowola, Ông Lê Thiết Hùng – Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Ông Hoàng Mạnh Huê – Chủ tịch Hội ồng quản trị Công ty ASG-PL, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp VN tại Ba Lan, cùng nhiều phật tử, hội oàn, bà con cộng ồng người Việt Nam tại Ba Lan và các nước khác từ ức, Cộng Hòa Séc, Ukraina, Hungary, Slovakia ... ến tham dự.


 


xem thông tin còn lại