PolskiEnglish

15-05-2013

Ngày 15 tháng 5 nm 2013 oàn ại biểu tỉnh Thanh Ha do ông Nguyễn Mạnh An, hiệu trưởng Trường ại Học Hồng ức ã ến thm và làm việc tại TTTM ASG. Ban lãnh ạo công ty ASG-PL ã giới thiệu với oàn về hoạt ộng của công ty trong các lĩnh vực xúc tiến ầu tư bao gồm cả lĩnh vực vn ha giáo dục. Hai bên ã trao ổi về việc giúp ỡ các sinh viên, nghiên cứu sinh của tỉnh Thanh Ha sang học tập tại CH Ba Lan.

 

 

 

 


xem thông tin còn lại